No219灰色丝袜丝足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No219灰色丝袜丝足高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

《日华》止消渴,通乳汁,主催生难产,及老人血虚,产后便秘宜之。《圣惠》以苋子治大小便不利,无外乎《本经》主治也。

古圣触物取象,以其寓形榕木,与子受母气无异,故为安胎圣药。发明露蜂房,阳明药也。

凡痰积气厥,必先以此开导,治痰以理气为本也。 咳逆唾血,产后虚烦无不宜之。

目得血而能视,赤肿乃血热之病也。女曲是女人以完麦罨成黄子,消食下气,止泻痢,破冷血,《千金方》恒即饧糖甘温,无毒。

然惟晚者为良。赤,醋淬七次,水飞用。

治反胃吐出黑汁,诸药不效,用此一味为丸,姜汤服之。媚好益气。

Leave a Reply