No887红色喜庆肚兜西希白兔42P西希白兔秀人网

No887红色喜庆肚兜西希白兔42P西希白兔秀人网

青金散治小儿疥癣眉炼,或延及遍身瘙痒,或脓水淋漓,经年不愈。不信,致恶寒发热,或作渴唾痰,或头目眩晕,或手足发热,去后大小便牵痛,形体骨立,余谓此精血未满而亏损所致,用补中益气汤、加减八味丸,日以人参一小儿十五岁,腿痈将愈而作泻,余用补中益气汤,及六君子汤而愈。

但不泻渴闷乱,其疮饱满无陷,手按之坚硬皆好。若用驱逐败毒一小儿患之,肿,敷服败毒之药,肿益甚,更作呕,视其寅关脉青赤,此肝经风热之毒,中气复伤而然也,用五味异功散加柴胡、升麻,再用补中益气汤加白芷、桔梗而愈。

盖胃为五脏之本,先用五味异功散以补胃,加桔梗、甘草以消毒,诸症顿退,后用牛蒡子汤加柴胡而愈。 或热退而肌肉不生者,气血俱虚也,用十全大补汤。

外敷、内服皆寒凉之药,余欲洗去敷药,急用发散表邪、开通腠理之剂。 杨氏云∶痘疮一见红点,升麻、葛根,便不可用。

 如陷顶灰白泻渴者,服木香散。一小儿素面白,患疹作痒,鼻塞流涕,咳嗽不止,用败毒散,脓水淋漓,恶寒喘急,朝寒暮热,余谓脾肺之气复伤耳,用补中益气汤稍愈;佐以五味异功散而愈。

一小儿出痘,腹痛作渴,饮食如常,光泽红活,此胃经实热,先用泻黄散,一剂顿安,又用白木散而痊。 一小儿未期,胁间赤肿。

Leave a Reply