VOL202新人嫩模青妍Celina居家私房透视薄纱内衣撩人诱惑54P青妍Celina嗲囡囡

VOL202新人嫩模青妍Celina居家私房透视薄纱内衣撩人诱惑54P青妍Celina嗲囡囡

若外舍分肉之间,令人消灼肌肉,以脾主肌肉,又主四肢,邪之所凑,其经必虚,而况兼孤绝之阴、独发之阳,上下内外相为捍格乎!所以不必再引有所用力而可知少气烦冤,手足热而欲呕矣,噫,瘅疟之暴与阴毒之惨,初无少异,由此可见,疟气之留于皮毛肌肉筋骨六腑募原者犹浅,伤于五脏者深。 《金匮》统四纲以正其名,分五经以畅其治,无不从一源而出。

《葛氏方》云∶凡直云末者,皆是捣筛。服之数日,短少者转长,黄赤者转清。

左寸与右尺盛者,劳力受寒也。阳强不密,阴气乃离,府藏经络,偏实偏虚,遂失其正,邪悉由矣。

盖四时不正乖戾之气,流行期间而有其气,是以一岁之中,长幼之病相似,此则时行之气也。发斑者,盖因伤寒当下失下,邪热蕴蓄于胃而致。

又云∶凡五寅六戊辛未,上三日,不可合药、服药。此正当与伤寒对看,不得与伤寒同一例也。

大凡不可按、不可揉者,实也。至若六七日渴欲得水,此为欲愈,宜少与之。

Leave a Reply